International Play Association:
Promoting the Child's Right to Play

Turkey | Türkiye

Aşağıda belirtilen üyelik kategorileri IPA Türkiye için geçerlidir.

Lütfen üye olmak istediğiniz kategoriyi seçin ve talimatları takip edin 


Data is collected in accordance with our privacy statement

https://ipaworld.org/about-us/privacy-statement/

Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Select membership level

* Mandatory fields
* Membership level
© International Play Association: Promoting the Child's Right to Play
Powered by Wild Apricot Membership Software