International Play Association:
Promoting the Child's Right to Play

Sweden Sverige


The following membership categories are available for the IPA Sweden branch.


Please select your proposed membership category and follow the instructions. You can use the currency converter to the right to work out how much this will be in Swedish krona.

NOTE: your card provider may not match this exact rate, and may make additional charges.


Följande medlemskategorier är tillgängliga för "Lekfrämjandet IPA Barns rätt till" lek i Sverige.

Vänligen välj det medlemskap som passar in på dig och följ instruktionerna. Du kan använda valutaomräknaren till höger för att kunna se hur mycket det blir i svenska kronor. Notera att din kortutgivare kanske inte använder exakt denna omräkningskurs och kan komma att lägga på ytterligare avgifter.


Data is collected in accordance with our privacy statement

https://ipaworld.org/about-us/privacy-statement/


When you create your profile you can choose whether other members can see your information, and what bits of information you would like to share.  Only other members can see your information - it will not be publicly accessible.

Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Select membership level

* Mandatory fields
* Membership level
© International Play Association: Promoting the Child's Right to Play
Powered by Wild Apricot Membership Software